Công ty TNHH Nam Kha Granite

0931 772 771 - 0937 610 667

  • 67 Trường sơn, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

  • namkhagranite@gmail.com

Quy định về kiểm tra chuyên ngành mặt hàng đá granite ốp lát

(Xây dựng) – Đối với sản phẩm đá granite ốp lát, đơn vị nhập khẩu phải làm các thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho sản phẩm trước khi thông quan.

214613baoxaydung_6

Ngày 28/12/2016, Tổng cục Hải quan gửi công văn xin ý kiến Bộ Xây dựng về việc kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granite ốp lát. Bộ Xây dựng đã có Công văn số 190/BXD-VLXD, ngày 07/02/2017 trả lời như sau:

1.Về kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu để gia công, sản xuất để xuất khẩu.

Theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát thì đá granite ốp lát là sản phẩm, hàng hoá phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu. Đối với sản phẩm đá granite ốp lát sản xuất trong nước thì nhà sản xuất phải làm các thủ tục chứng nhận và công bố hợp quy cho sản phẩm của mình. Như vậy, đối với đá granite tự nhiên nhập khẩu dưới dạng tấm để làm nguyên liệu sản xuất đá granite ốp lát thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu. Tuy nhiên khi làm thủ tục nhập khẩu, Hải quan tại các cửa khẩu cần phân biệt rõ sản phẩm đá granite ốp lát với đá tấm granite làm nguyên liệu sản xuất đá granite ốp lát để tránh sự gian lận và đảm bảo chất lượng sản phẩm đá granite ốp lát lưu thông trên thị trường.

2. Về kiểm tra chuyên ngành đối với mặt hàng đá granite dùng để sản xuất, không dùng làm vật liệu xây dựng. Theo quy định tại Thông tư số 14/2010/TT-BXD ngày 20/8/2010 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hoá vật liệu xây dựng gạch ốp lát thì:

– Đối với sản phẩm đá tấm granite dùng để sản xuất các sản phẩm khác không làm vật liệu xây dựng thì không thuộc đối tượng phải kiểm tra nhà nước về chất lượng khi nhập khẩu.

– Đối với sản phẩm đá granite ốp lát, đơn vị nhập khẩu phải làm các thủ tục chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy cho sản phẩm trước khi thông quan.

Đoan Trang ( Báo xây dựng ) 

Rate this post