Công ty TNHH Nam Kha Granite

0931 772 771 - 0937 610 667

  • 67 Trường sơn, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

  • namkhagranite@gmail.com

Nhà A Tuấn ( Lý Đạo Thành)

Giá: Liên hệ

Những hạng mục đã hoàn thành:

  • Bếp trắng vâng mây
  • Mặt tiền: Đen tây á
  • Cầu thang Cam-Pu-Chia Cổ trắng moca

HOTLINE: 0909 430 595 - 0937 610 667
EMAIL: lehuaduy@gmail.com