Công ty TNHH Nam Kha Granite

0931 772 771 - 0937 610 667

  • 67 Trường sơn, quận Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

  • namkhagranite@gmail.com

Nhà A Dương ( Trần Nguyên Đán)

Giá: Liên hệ

Những hạng mục đã thi công:

  •  Mặt tiền Nâu Tây Ban Nha
  • Bếp + Cấp: Đen Ấn Độ
  • Lavabor Capuchino

HOTLINE: 0909 430 595 - 0937 610 667
EMAIL: lehuaduy@gmail.com