CÔNG TY TNHH NAM KHA GRANITE

67 Trường Sơn, Cẩm Lệ, Tp. Đà Nẵng

283 Trường Chinh, An Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng

Điện thoại: 0931 772 771 – 0937 610 667

Email: namkhagranite@gmail.com